Dobročinné aktivity študentov Poznávacie aktivity študentov Diskusné fóra na vážne témy dnešnej doby Kreatívne aktivity študentov priamo v teréne Chceš mať náskok pred budúcnosťou? Príď študovať k nám!v tomto texte." />

Dobročinné aktivity študentov

Ako napríklad Vianočná zbierka odložených vecí - hračky, knihy, spoločenské hry atď. pre deti z chudobných rodín. Viac informácií a fotodokumentačného materiálu nájdete v Mimoškolských aktivitách.

Poznávacie aktivity študentov

Ako napríklad exkurzia študentov nielen FSVaZ-ÚRŠ ale aj z FF UKF Nitra do Osvienčimu za poznaním krutej histórie, ktorá sa už nikdy nesmie opakovať. Zážitky, spomienky spolu s fotodokumentačným materiálom nájdete v Mimoškolských aktivitách.

Diskusné fóra na vážne témy dnešnej doby

Pedagógovia ÚRŠ v rámci verejných diskusií s mladými ľuďmi vidia možnosti formovania nových a správnych ideálov, hodnôt, pre lepšie spoločné spolunažívanie a budúcnosť, porozumenie, toleranciu, akceptáciu odlišností. Bližšie inf. v Mimošk.aktiviách.

Kreatívne aktivity študentov priamo v teréne

Študenti v rámci exkurzie do zariadenia sociálnych služieb uplatnili svoju kreativitu a vyskúšali si náročnú prácu s klientom priamo v teréne. Podrobné informácie nájdete aj s fotodokument.materiálom v Mimoškols.aktivitách.

Chceš mať náskok pred budúcnosťou? Príď študovať k nám!

Akreditovaný študijný odbor Sociálne služby a poradenstvo je skvelým predpokladomvašej budúcnosti, ktorá v podobe výkonu sociálnej práce v sociálnych službách predstavuje jej najaktuálnejší trend. Viac info v tomto texte.

PreviousNext

Vitajte

ÚSTAV ROMOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ patrí medzi najstaršie pracoviská Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. Bol založený v roku 1990 a tento rok oslavuje 26 rokov od prijatia svojich prvých študentov.

Za dobu svojej existencie tu záujemci mali možnosť študovať vo viacerých odboroch. Prvými absolventmi boli učitelia pre prvý stupeň ZŠ, neskôr sa k nim pridali sociálni a osvetoví pracovníci.

V súčasnosti ponúka Ústav romologických štúdií  štúdium v akreditovanom  študijnom  programe SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO (študijný odbor 3.1.16) vo všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský, doktorandský). Je to jeden z najmladších  moderných odborov v sociálnej oblasti, na  Slovensku ho možno študovať len na niekoľkých univerzitách.

Možnosti uplatnenia: absolventi tohto študijného programu môžu pracovať ako sociálni poradcovia v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a zariadeniach (napr. v ústavoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, denných stacionároch, komunitných centrách, detských domovoch, a iných), ale napr.  aj v personálnych agentúrach, v bankách a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby.