Dobročinné aktivity študentov Poznávacie aktivity študentov Diskusné fóra na vážne témy dnešnej doby Kreatívne aktivity študentov priamo v teréne Chceš mať náskok pred budúcnosťou? Príď študovať k nám!v tomto texte." />

Dobročinné aktivity študentov

Ako napríklad Vianočná zbierka odložených vecí - hračky, knihy, spoločenské hry atď. pre deti z chudobných rodín. Viac informácií a fotodokumentačného materiálu nájdete v Mimoškolských aktivitách.

Poznávacie aktivity študentov

Ako napríklad exkurzia študentov nielen FSVaZ-ÚRŠ ale aj z FF UKF Nitra do Osvienčimu za poznaním krutej histórie, ktorá sa už nikdy nesmie opakovať. Zážitky, spomienky spolu s fotodokumentačným materiálom nájdete v Mimoškolských aktivitách.

Diskusné fóra na vážne témy dnešnej doby

Pedagógovia ÚRŠ v rámci verejných diskusií s mladými ľuďmi vidia možnosti formovania nových a správnych ideálov, hodnôt, pre lepšie spoločné spolunažívanie a budúcnosť, porozumenie, toleranciu, akceptáciu odlišností. Bližšie inf. v Mimošk.aktiviách.

Kreatívne aktivity študentov priamo v teréne

Študenti v rámci exkurzie do zariadenia sociálnych služieb uplatnili svoju kreativitu a vyskúšali si náročnú prácu s klientom priamo v teréne. Podrobné informácie nájdete aj s fotodokument.materiálom v Mimoškols.aktivitách.

Chceš mať náskok pred budúcnosťou? Príď študovať k nám!

Akreditovaný študijný odbor Sociálne služby a poradenstvo je skvelým predpokladomvašej budúcnosti, ktorá v podobe výkonu sociálnej práce v sociálnych službách predstavuje jej najaktuálnejší trend. Viac info v tomto texte.

PreviousNext

Vitajte

Baví Ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium? Máš už ukončené bakalárske štúdium v odboroch sociálna práca, psychológia, pedagogika, teológia, andragogika,  a chceš na magisterskom stupni zmenu?
Ponúkame ti štúdium v modernom odbore Sociálne služby a poradenstvo! Tento študijný odbor je mladý a má zatiaľ veľmi málo absolventov, takže sa nebudeš na pracovnom trhu tlačiť a bude o teba záujem. Čítaj ďalej: 

Ústav romologických štúdií je pracoviskom s najdlhšou tradíciou na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, bol založený v roku 1990 a za dobu svojej existencie ponúkal pre záujemcov viacero študijných programov. Prvými absolventmi boli učitelia pre prvý stupeň ZŠ, neskôr sa pridali sociálni a osvetoví pracovníci.

V súčasnosti je naším hlavným poslaním vzdelávať pomáhajúcich profesionálov a profesionálky pre výkon odbornej činnosti v sociálnej oblasti a rozvíjať túto oblasť služieb v jej praktickej aj vedeckej rovine. Osobitná pozornosť je venovaná špecializácii a tou je zameranie na rozvoj inkluzívnych prístupov a výchovu  k etnickej tolerancii.